Aller au contenu

admin

Noelin’ny ankizy

  • news

Anio no notanterahina tao @plle A1 ny noelin’ny zanaky ny mpiasa ka t@izany no nizarana karazana kilalao maro samihafa ho an’ireo ankizy vory maro Ankasitrahina hatrany ireo ekipa rehetra ary indrindra fa ny Talen’ny orinasa namalifaly ireo ankizy

Amelioration de l’alimentation

  • news

𝑴𝒊𝒆𝒛𝒂𝒌𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒕𝒔𝒂𝒓𝒂 𝒏𝒚 𝒔𝒂𝒌𝒂𝒇𝒐 𝒆𝒐 𝒂𝒏𝒊𝒗𝒐𝒏’𝒏𝒚 « 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆 » 𝒏𝒚 𝒕𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏’𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂𝒊𝒌𝒊𝒕𝒓𝒂 𝒗𝒐𝒂𝒌𝒂𝒔𝒊𝒌’𝒊𝒛𝒂𝒏𝒚 𝒂𝒏𝒌𝒆𝒉𝒊𝒕𝒓𝒊𝒏𝒚 𝑨𝒏𝒌𝒂𝒔𝒊𝒕𝒓𝒂𝒉𝒊𝒏𝒂 @𝒊𝒛𝒂𝒏𝒚 𝒎𝒐𝒂 𝒏𝒚 𝑻𝒂𝒍𝒆𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒎𝒐𝒌𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒊𝒛𝒂𝒚 𝒎𝒊𝒕𝒂𝒅𝒚 𝒗𝒂𝒉𝒂𝒐𝒍𝒂𝒏𝒂 𝒉𝒂𝒕𝒓𝒂𝒏𝒚 @𝒇𝒂𝒏𝒂𝒕𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂

Exportation

  • news

1er exportation d’huile de palme brute de la campagne 2023-24

Fabrication de pont

  • news

Anisan’ny mampijaly ity tetezana ao @parcelle E12 ity rehefa tonga ny ranobe @andro fahavaratra. Ankehitriny dia natao beton tanteraka izany, velombolo ny mpampiasa ity lalana ity satria efa vita tanteraka ny 95% @asa fanamboarana azy ankehitriny Ry zareo ao Service… Lire la suite »Fabrication de pont

La récolte du riz : Vary malaky 4 volana

  • news

𝚅𝚊𝚘 𝚑𝚊𝚒𝚗𝚐𝚊𝚗𝚊 𝚗𝚘 𝚗𝚊𝚗𝚘𝚖𝚋𝚘𝚔𝚊 𝚗𝚢 « 𝚌𝚊𝚖𝚙𝚊𝚐𝚗𝚎 » @𝚟𝚘𝚔𝚊𝚝𝚛𝚊 « 𝚙𝚊𝚕𝚖𝚒𝚎𝚛 à 𝚑𝚞𝚒𝚕𝚎 « , 𝚍𝚒𝚊 𝚒𝚣𝚊𝚘 𝚖𝚒𝚊𝚔𝚊𝚝𝚛𝚊 𝚒𝚗𝚍𝚛𝚊𝚢 𝚗𝚢 𝚟𝚘𝚔𝚊-𝚋𝚊𝚛𝚢 (𝚟𝚊𝚛𝚢 𝚖𝚊𝚕𝚊𝚔𝚢 04 𝚟𝚘𝚕𝚊𝚗𝚊) . 𝙸𝚣𝚊𝚗𝚢 𝚍𝚒𝚊 𝚑𝚘𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚊 𝚑𝚊𝚗𝚊𝚝𝚜𝚊𝚛𝚊𝚗𝚊 𝚗𝚢 𝚔𝚊𝚕𝚒𝚝𝚊𝚘𝚗’𝚗𝚢 𝚜𝚊𝚔𝚊𝚏𝚘 𝚊𝚘 @ « 𝚌𝚊𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎 » 𝚎𝚝𝚘 𝚊𝚗𝚒𝚟𝚘𝚗’𝚗𝚢 𝚘𝚛𝚒𝚗𝚊𝚜𝚊 𝚂𝚃𝙷𝙼. 𝙸𝚜𝚊𝚘𝚛𝚊𝚗𝚊 𝚖𝚊𝚗𝚘𝚔𝚊𝚗𝚊 𝚛𝚢 𝚣𝚊𝚛𝚎𝚘… Lire la suite »La récolte du riz : Vary malaky 4 volana

Nutriswiss: Visite du projet « Teneran’ny tantsaha »

  • news

𝐍𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐲 𝐧𝐢𝐣𝐞𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐯𝐨𝐚𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚𝐬𝐚 « 𝐓𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚’𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬𝐚𝐡𝐚 𝐚𝐧𝐢𝐨 𝐧𝐲 « 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭 » 𝐬𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐞𝐤𝐢𝐩𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚𝐬𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐚𝐟𝐚 𝐦𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐭@𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬𝐚𝐡𝐚 𝐦𝐩𝐚𝐦𝐛𝐨𝐥𝐲, 𝐧𝐨𝐭𝐬𝐨𝐧𝐠𝐚𝐢𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐤𝐚𝐧𝐚 𝐭@ 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐲 𝐤𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 (𝐓𝐒𝐀𝐑𝐀) 𝐚𝐨 𝐀𝐦𝐛𝐨𝐝𝐢𝐯𝐢𝐥𝐚. 𝐕𝐞𝐥𝐨𝐦-𝐛𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐲 𝐚𝐟𝐚𝐤𝐚 𝐭𝐞𝐛𝐢𝐭𝐞𝐛𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬𝐚𝐡𝐚 𝐬𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐦𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐲… Lire la suite »Nutriswiss: Visite du projet « Teneran’ny tantsaha »

L’arrivé de Nutriswiss

  • news

𝐓𝐨𝐧𝐠𝐚 𝐦𝐢𝐭𝐬𝐢𝐝𝐢𝐤𝐚 𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐧𝐤𝐞𝐡𝐢𝐭𝐫𝐢𝐧𝐲 𝐧𝐲 « 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐝è𝐥𝐞 𝐦𝐩𝐚𝐧𝐣𝐢𝐟𝐚 𝐧𝐲 𝐯𝐨𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐤𝐚 : 𝐍𝐮𝐭𝐫𝐢𝐬𝐰𝐢𝐬𝐬 » 𝐡𝐢𝐣𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐲 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚-𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐧𝐲 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧-𝐣𝐚𝐯𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐨 𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐢𝐯𝐨𝐧’𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐯𝐨𝐚𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐭𝐢𝐤’𝐚𝐬𝐚 𝐢𝐚𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 @𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬𝐚𝐡𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐝𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚 « 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐓𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚’𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬𝐚𝐡𝐚 ». 𝐀𝐡𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 05 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐤𝐚 𝐧𝐚𝐧𝐨𝐦𝐛𝐨𝐤𝐚… Lire la suite »L’arrivé de Nutriswiss

Campagne

  • news

𝐓𝐬𝐲 𝐦𝐢𝐭𝐬𝐚𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐲 𝐦𝐢𝐚𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐲 𝐯𝐨𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐫𝐲 𝐦𝐢𝐨𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐚 𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐬𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐲 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚, 𝐚𝐟𝐚𝐤𝐚 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐨𝐡𝐲 𝐞𝐨 𝐝𝐢𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐟𝐚 𝐧𝐲 𝐯𝐨𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐤𝐚 𝐯𝐨𝐚𝐥𝐨𝐡𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐲 𝐒𝐮𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚𝐬𝐚

Début de Campagne

  • news

𝐍𝐢𝐬𝐨𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐨𝐦𝐚𝐥𝐲 13 𝐧𝐨𝐯𝐚𝐦𝐛𝐫𝐚 2023 𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐨𝐦-𝐩𝐚𝐦𝐨𝐤𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 « 𝐩𝐚𝐥𝐦𝐢𝐞𝐫 à 𝐡𝐮𝐢𝐥𝐞 » 2023-24 𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐢𝐯𝐨𝐧’𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚𝐬𝐚. 𝐌𝐢𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐯𝐨𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐬𝐚𝐫𝐚² 𝐤𝐨𝐤𝐨𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐨𝐡𝐨 𝐧𝐲 𝐭@𝐭𝐚𝐨𝐧-𝐝𝐚𝐬𝐚 𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚𝐬𝐚. 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐚𝐨𝐦-𝐩𝐚𝐦𝐨𝐤𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐳𝐢𝐧𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐦𝐩𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚